Forskuddsutbetalinger for dagpenger har begynt

foto