Av: Jørn K. Myreng og Preben Olsen

Trafikkuhell på Langnes – barn fraktet med ambulanse til legevakta