Utenlandstrafikken på Torp falt med 90 prosent i januar

foto