Kristiansens støttegruppe: Viggo har mistet tiltro til rettsvesenet

foto