Busstreiken: Samtalene har vart gjennom natten

foto