Fritidsaktiviteter koronastenges i Hamar og Ringsaker

foto