Fare for sykepleier- og lærerstreik etter nei til årets lønnsoppgjør i kommunesektoren

foto