Av:
  • Jørn K. Myreng

To nye koronasyke det siste døgnet – en av dem ble trolig smittet i Afrika