Også novemberbarn kan få rett til barnehageplass

foto