Mange flyktninger sitter fast mellom Syria og Jordan

foto