Flere stoppet med høy promille på sjøen i Kragerø

foto