Brasils høyesterett overtar sak fra korrupsjonsdommer

foto