Selskapet melder onsdag morgen at det i dag er sendt ut permitteringsvarsel for 339 ansatte ved flere av Lerøy konsernets bearbeidingsvirksomheter:

  • Lerøy Aurora AS, Skjervøy, 158 ansatte permitteres.

  • Lerøy Midt AS, to anlegg på Hitra, 125 ansatte permitteres.

  • Lerøy Fossen AS, Osterøy, 56 ansatte permitteres.

– Helt forferdelig

– Dette er først og fremst en helt forferdelig situasjon for våre dyktige medarbeidere som permitteres og deres familier, men også for alle oss andre i Lerøy. Permitteringene vil dessverre også ramme våre leverandører og kunder, skriver konsernsjef i Lerøy Seafood Group ASA, Henning Beltestad i en pressemelding.

Ap-ordfører på Hitra, Ole Laurits Haugen, bønnfaller nå sin egen regjering om å snu.

KONSERNSJEF: Henning Beltestad mener regjeringen må ta ansvaret for permitteringene. Foto: Lerøy

Regjeringens skattepakke, som ble lagt frem 28. september, inneholder en ny grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Sterkt kritisert

Grunnrenteskatt pålegges næringer som olje og vannkraft, fordi selskapene høster av våre felles naturressurser – og nå også oppdrettsnæringen.

Den ble tidlig sterkt kritisert og aksjekursen til oppdrettsselskaper falt kraftig.

Det ble innført et bunnfradrag som, ifølge finansminister Trygve Slagsvold Vedum, skulle skjerme opp mot 70 prosent av selskapene; de minste selskapene skulle få slippe skatten.

Det ble kraftig bestridt, blant annet av leder Hanne Lundberg i Gratanglaks, som hevder de har blitt lurt trill rundt. Også i LO har lakseskatten skapt bekymring.

IKKE GLADLAKS: Hanne Lundberg i Gratanglaks gikk kraftig ut mot regjeringens forslag. Foto: Gratanglaks / Gratanglaks

Lerøy-sjefen gir regjeringen skylden for permitteringene.

– Permitteringene er en helt uunngåelig konsekvens av den kaotiske situasjonen regjeringen har påført industrien, Lerøy og alle våre ansatte, sier han.

– Selv om vi har jobbet intenst i over en måned for å få på plass kontrakter med våre kunder så har vi ikke lykkes med det. For å bearbeide laksen må vi ha langtidskontrakter, og dette markedet er nesten helt borte etter regjeringens forslag om tredobling av skatten og modellen de bruker, sier Lerøy-sjefen i pressemeldingen.

Forklarer hvorfor de sliter

Bransjen har siden fremleggelsen av forslaget, blitt beskyldt for å overdrive: De har vært gjennom svært gode år, med gode resultater. Beltestad fremholder at de ikke svartmaler, men møter en tøff virkelighet.

– Jeg er sikker på at dette ikke er regjeringens intensjon, men det er i aller høyeste grad konsekvensene av forslaget deres. Hverken vi eller våre kunder kan ta risikoen det er å måtte betale skatt på en inntekt vi muligens ikke har, påpeker Beltestad i pressemeldingen.

SLITER: Lerøy har falt kraftig på børsen etter at regjeringens forslag ble lagt frem. Her er et av selskapets oppdrettsanlegg på Hitra. Foto: Gisle Oddstad / VG

Lerøy fremholder i pressemeldingen at «I norsk historie er det aldri foreslått en så stor omlegging i skattlegging med ikrafttredelse før konsekvensutredning, høring og brede forlik.

Usikkerheten rundt hvilken inntekt som skal legges til grunn for skatten er en av mange store utfordringer med regjeringens forslag som en rekke fagmiljø har pekt på».

– Håper de lytter

Lerøy-sjefen ber politikerne stanse.

– Vi håper at politikerne lytter, og våkner, slik at eventuelle endringer i beskatning blir tuftet på fakta og den kunnskap som vi vet vil komme frem i høringsrunden. Endringen kan ikke gjøres gjeldende før 1. januar 2024. Det haster om vi skal lykkes å reetablere tilliten hos våre kunder og permitteringer kan unngås, avslutter Henning Beltestad.

Base i Bergen

Lerøy har gått meget godt de siste årene. I fjor omsatte selskapet for 23 milliarder kroner og utbyttet for 2022 ble satt til 1,5 milliarder kroner.

Men gjennom 2022 har aksjekursen blitt halvert. Fra 89 kroner aksjen i slutten av april, til 46 kroner i dag.

Markedsverdien er i dag 27,4 milliarder kroner.

Selskapet har hovedkontor i Bergen.

NHO ber om utsettelse

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier dette er svært triste nyheter.

BER OM BREMS: Almlid ber regjeringen utsette forslaget. Foto: Frode Hansen / VG

– Ikke minst for Lerøy og deres ansatte, men også for hele bransjen. Grunnrenteskatten kom på toppen av allerede betydelige skatteutgifter, og jeg har hele tiden sagt jeg er bekymret for konsekvensene. Jeg håper at dagens nyhet fra Lerøy også gjør inntrykk på regjeringen, og at de utsetter innføringen og gjennomfører en skikkelig konsekvensutredning av forslaget før det sendes til Stortinget.

Frykter flere permitteringer

Sjømat Norges administrerende direktør Geir Ove Ystmark sier permitteringene er svært dårlig nyhet, men ikke overraskende.

FRYKT: Ystmark frykter flere permitteringer i andre oppdrettsselskap fremover. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi har gjentatte ganger advart Ap og Sp mot konsekvensene av skatteforslaget deres, innføringstidspunktet som er rett over jul, og prosessen de har lagt opp til. Våre medlemmer har sagt at de både har vilje og evne til å bidra med mer skatt, men at innføringstidspunktet for en ny skatt må flyttes fra 2023 til 2024, slik at man har tid til å gjennomføre en ordentlig konsekvensutredning av forslaget.

Han advarer:

– Slik situasjonen er langs kysten nå, er jeg alvorlig bekymret for at disse permitteringsvarslene kun er de første i rekken inn mot jul og over nyttår.

VG kommer tilbake med svar fra regjeringen så raskt det foreligger.