Fra 1. august 2023 faller bibelskolene ut av privatskoleloven og støtten til skolene synker fra 75 til 65 prosent per elev. Dette kan bety nedbemanning og økte kostnader for elevene ved flere av skolene. En gjennomgang av skolenes årsregnskap, gjort av Dagen , viser at hele 10 av 14 skoler gikk med underskudd 2022.

Norges nordligste bibelskole, Fjellheim Bibelskole i Tromsø, hadde det største underskuddet i fjor, med et årsresultat på drøyt to millioner kroner i minus. Dette er femte gang skolen går med underskudd de siste seks årene.

– Vi har i gjennomsnitt hatt ti færre elever enn vi har hatt plasser til de siste fire årene. Det har vært et stort problem, sier rektor Stephen Mayes, som opplyser at skolen har redusert 1,6 årsverk før kommende skoleår.

Mens de fleste bibelskolene hadde et årsregnskap på mellom to millioner og 16.000 kroner i minus, var det én skole som gikk med dundrende overskudd, og har gjort det i flere år. Bibelskolen i Grimstad endte i 2022 med 5,5 millioner kroner i profitt, til tross for økte kostnader. Skolen har over hundre elever og er Norges største.

Ifølge Dagen var grunnen en stor testamentarisk gave på 5,7 millioner kroner. Bibelskolen i Grimstad har ikke besvart henvendelser fra avisa.