– Dette er et nøkternt, men realistisk budsjett for hva vi ser av ventede kostnader i forbindelse med oppdelingen, sier fylkesråd for økonomi og kultur Ronald Wærnes (Sp) i en pressemelding.

Fylkesrådsleder Kristina Torbergsen (Ap) sier at de kommer til å søke om å få noen av kostnadene dekket.

– Dette skal også danne grunnlaget for en søknad om kostnadsdekning fra Kommunal- og distriktsdepartementet hvor vi er nødt til å få med de kostnader vi kjenner til per nå, så vil vi samtidig forsøke å gjennomføre oppdelingen til en lavere kostnad dersom det skulle vise seg å være mulig.

Det er lagt inn en egen budsjettpost på 13,57 millioner kroner til usikkerhet. Det er også satt av 3,9 millioner kroner til ekstern bistand og 4,1 millioner kroner til overtid for de ansatte.