– Om vi vil drive fiskerinæringen fremover, må vi rekruttere fra hele befolkningen