Utbredt frustrasjon blant rekefiskerne, til tross for rekordfangst: – Jeg vurderer å ta av trålen