Det viser foreløpige tall fra strømbørsen Nord Pool.

I Midt-Norge blir prisen 2,65 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir den 76,5 øre.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område.

Ser man bort fra støtten, men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 6,51 kroner. I Nord-Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift eller forbruksavgift.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil søndag ligge på 2,84 kroner per kWh. Det er 9,04 øre høyere enn på lørdag og 2,00029 kroner høyere enn samme dag i fjor. Den høyeste døgnprisen på strøm søndag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 4,031 kroner per kWh. Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 1,83 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 32,1 øre. Dersom snittprisen for hele september endte på 4,031 kroner i et bestemt område, ville snittprisen etter strømstøtte vært på 48,8 øre per kWh der.

Den laveste kWh-prisen søndag blir mellom klokken 19 og 20 i Nord-Norge, da på 24,2 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 2,84 kroner og Midt-Norge 1,048 kroner.

Fredag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 4,78 kroner per kWh og 15,9 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,12 kroner per kWh og 46,2 øre per kWh.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.