Dette er giardia-parasitten: Kan gi plager i mange år etter infeksjon