En ny undersøkelse med mål om å rangere hvilke studentbyer studentene selv er mest fornøyde med, har kåret Tromsø på andreplass som den nest beste studentbyen i landet.

Undersøkelsen har rangert de ti beste studentbyene i landet etter 9 forskjellige forhold, herunder blant annet studentliv, bolig, kulturtilbud, faglig kvalitet og helse. Ingen andre studentbyer nord for Trondheim har kommet med på lista.

Tromsøs beste kvalitet, som byen også skårer best på i Norge, er hvor fornøyde studentene er med tilgjengelige helsetilbud. Studentenes vurderinger gir en indikasjon på både tilfredshet og kvalitet på tilbudet.

Skårer høyt på studentliv, fagkvalitet og kollektivtilbud

Tromsø skårer også høyt på studentliv, med alt det innebærer av fadderuker og kollokviegrupper. Videre rangeres Tromsø over gjennomsnittet på alle elementer som inngår i faglig aktivitet, men også kollektivtrafikken blir trukket fram som en av byens bedre kvaliteter.

Det er nettsiden studentum.no som står bak undersøkelsen, i et ønske om å hjelpe folk i valget om utdanning og studiested.

Omfattende innsamling av data

Først gjennomførte studentum.no en egen spørreundersøkelse for å kartlegge hvilke forhold ved et studiested som folk verdsetter mest når de skal velge universitet. Basert på 346 besvarelser kom de fram til de 9 ovennevnte kategoriene.

Videre har de samlet inn data fra flere ulike kilder, blant annet fra Studentboligundersøkelsen 2021, SHoT – Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2021 og utdanning.no for å beregne en individuell poengskåre for hver studentby.

Byen som stakk av med seieren og tittelen «Norges beste studentby 2022», er Bø i Telemark. Bø har formelt sett ikke bystatus, men er likevel kategorisert som en studentby og inkludert i undersøkelsen ettersom stedet oppfyller utvalgskriteriene om å minst ha ett universitet eller en høyskole. De 40 byene med flest registrerte studenter på høyere nivå er inkludert i undersøkelsen.