Vil bygge 200 nye boliger på Langnes. Administrasjonen og politikerne sier ja

foto