Sørlandet sykehus avlyser planlagte behandlinger – forbereder seg på flere koronapasienter

foto