Kripos med ny kampanje for å få barn til å fortelle om overgrep

foto