Russland lover raskere levering av våpensystemer til Tyrkia

foto