SVT: Over 50.000 har fått oppholdstillatelse i Sverige i år