Senjatrollet har brent ned

foto
Årsaken til at Senjatrollet begynte å brenne er foreløpig ikke kjent. Foto: Carine Hansen / Folkebladet