Senjatrollet har brent ned

Årsaken til at Senjatrollet begynte å brenne er foreløpig ikke kjent. Foto: Carine Hansen / Folkebladet