Det er ingen grunn til å tro at kommunestyret vil sette seg på bakbeina og hindre fredning av det som er regnet for å være Norges og Nord-Europas best bevarte sjøflyhangar. Skattøra-området er betraktet for å være et av de viktigste – om ikke det viktigste – militære minnesmerke i Tromsø. Det er derfor gledelig at byrådet har bestemt seg for å støtte tanken om fredning.

Det er Tromsø Luftfartshistoriske forening som har gått i bresjen for å få Skattøra sjøflyhavn fredet. Gjennom mange år har foreningen argumentert for betydningen av å ta vare på den gamle sjøflyhangaren, splintmuren og området som i mange år etter annen verdenskrig faktisk var Tromsøs «flyplass». Ikke bare den militære historien er viktig å ta vare på, men også den sivile luftfartshistorien som ligger på Skattøra. Hadde det ikke vært for Tromsø Luftfartshistoriske forenings utrettelig kamp for fredning, ville neppe den historisk verdifulle hangaren, splintmuren og det gamle flyplassområdet blitt tatt vare på.

At byrådet i disse dager bekjentgjør sin holdning til Skattøra flystasjon, blir på mange måter den beste jubileumsgaven byen kan få i forbindelse med 75-årsjubileet for tyskernes okkupasjon av landet i 1940 og 70-årsjubileet for frigjøringen i 1945. At det er utstrakt næringsvirksomhet i hangaren i dag, representerer nødvendigvis ingen stor konflikt i forhold til bevaringstanken. At gamle, historiske bygninger brukes til moderne forretningsformål er helt greit, så lenge bevisstheten til det historiske er til stede og håndteres deretter.

Men det er ikke noe å legge skjul på at området på Skattøra langt fra er slik det bør være når Nord-Europas best bevarte sjøflyhangar skal fredes. Tromsø kommune bør – etter at kommunestyret har vedtatt byrådets innstilling om fredning – raskt ta grep for å få lagt planer for hvordan Skattøra-området skal se ut i fremtiden. Det er allerede kommet en del forslag om hvordan hangaren og området rundt bør utnyttes. Parkanlegg, krigsmuseum og konsertscene er gode forslag. Men alle gode tanker bør settes inn i en større sammenheng. Det er en viktig jobb som kommunen må ta ansvar for straks kommunestyret har gjort sitt vedtak. Skattøra-området kan og bør bli en museal perle i fremtiden.