Fredning av Skattøra flystasjon viktig for Tromsø

Foto: Rune Stoltz Bertinussen