Byrådet i Oslo vurderer å sette inn Sivilforsvaret i påsken