RÅDHUSET: Hvor den nye forbindelsen til Kvaløya skal gå har vært en het politisk potet helt siden Statens vegvesen la fram sin anbefaling tidligere i høst.

Veivesenet anbefalte at det skal bygges bru fra Langneset på Tromsøya til Selnes på Kvaløya, men bare noen timer etter at veivesenet fremmet sitt forslag vedtok den daværende byutviklingskomiteen at man isteden skulle gå for tunnel til Håkøya.

Vedtatt i kommunestyret

Det samme ble senere vedtatt i kommunestyret – med stemmene til den borgerlige siden samt Arbeiderpartiet.

Nå kan det imidlertid ligge an til omkamp i og med at det nåværende byrådet – med Ap i spissen – legger ut veivesenets anbefaling til offentlig høring.

I Kystens Hus-erklæringen legges det nemlig opp til at man skal utrede begge alternativene «i samarbeid med fylkeskommunen og staten».

Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet), tilbakeviser dog at det er snakk om å snu.

– Det er to forskjellige prosesser som må gå parallelt her. Vi har vedtatt at vi skal utrede Håkøya-alternativet, men vi må samtidig holde døren åpen for Selnes-alternativet, sier hun.

Plan B?

Ifølge henne er det per i dag ikke fattet vedtak om hvilket alternativ som skal velges. Et slikt vedtak vil bli fattet når det foreligger to utredninger.

– Det er fortsatt åpent hvilket alternativ som vil bli foretrukket. Men det går noen tog nå som vi ikke kan sitte og vente på – vi kan ikke stoppe prosessene, derfor legger vi ut planen til offentlig ettersyn, sier Ramberg.

En ferdig utredning om Håkøya-alternativet vil ikke være ferdig før tidligst sommeren 2016. Selnes-alternativet er ferdig utredet – og etter at det har vært ute til offentlig høring vil også eventuelle innsigelser være kommet på bordet.

Kan si nei

– Selv om vi legger ut Selnes-brua til offentlig ettersyn så betyr ikke det at vi vil gå for det. Selv om vi får en godkjent reguleringsplan så vil det være enkelt å droppe Selnes-alternativet når vi har fått utredet Håkøya-alternativet ferdig, sier Ramberg.

Ville gjort det samme

Tidligere byråd for byutvikling, Britt Hege Alvarstein (Frp) skjønner hvorfor byrådet legger ut planene for Selnes-bru.

– Det er vel simpelthen for å rekke behandlingen av den Nasjonale Transportplanen (NTP), sier hun til iTromsø.

Ifølge henne er det ikke hvilken Kvaløya-forbindelse som blir valgt som er det viktige her.

– I utgangspunktet er det viktigst å få den nye Tverrforbindelsen på plass. Det er den virkelige flaskehalsen her i byen som næringslivet sliter veldig med, sier hun.

Ferdig utredet

At Selnes-brua legges ut i samme slengen er simpelthen fordi den allerede er utredet.

Ny Kvaløyaforbindelse ligger uansett langt ned i leia, mener hun. At det blir Selnes-alternativet – og ikke Håkøya-alternativet – som kommer først i utredningskøen er derfor mindre viktig.

– Det er bredt flertall for Håkøya-alternativet og jeg er villig til å vente et par år på å få den rette forbindelsen vedtatt, sier Alvarstein.

Frykter ikke nytt Ramfjord

Hun frykter ikke at det ligger an til å bli et nytt Ramfjord-kaos.

– Det har jeg i grunnen ingen tro på – selv om enkelte partier, blant annet Rødt, ikke vil ha ny forbindelse i det hele tatt.

foto
IKKE OMKAMP: Byråd for byutvikling, Ragni Løkholm Ramberg (Arbeiderpartiet) sier at det fortsatt ikke er vedtatt hvilket alternativ for Kvaløya-forbindelse som skal velges, derfor må Selnesalternativet utredes. Foto: Ronald Johansen
foto
Bru til Selnes. Kvaløyforbindelsen Foto: Statens vegesen