Den fremlagte korrespondansen i saken viser at kommunens kommunikasjonsrådgiver, Gudrun Gulldahl, klokken 08.39 16. februar sendte sitt endelige utkast til pressemelding. Der sto det – svart på hvitt – at kommunen hadde et overskudd på over 40 millioner kroner i fjor. E-posten gikk til medierådgiver Stein Fredriksen ved byrådslederens kontor.

Førsteutkast

Dagen før hadde Gulldahl oversendt et førsteutkast til Fredriksen og bedt om tilbakemeldinger. Den påfølgende kommunikasjonen dem imellom, endte med en ny pressemelding bare et par timer før Røymo skulle legge fram tallene.

I den samme e-posten gjør Gulldahl det klart at hun har justert litt i teksten etter innspill fra Fredriksen. Likevel opplever hun at alt blir snudd på hodet fordi byrådet velger å poengtere at overforbruket var på 100 millioner kroner. Det tolket alle dit hen at kommunen gikk med underskudd.

Les også: Byrådet nekter å gi innsyn i prosessen rundt omstridt pressemelding.

Ufullstendig

I dag erkjenner Kristin Røymo at teksten i hennes pressemelding var ufullstendig og kunne misforstås. Derfor burde den ha vært mer utfyllende slik at byrådets budskap kom tydeligere fram.

Det var tidligere byråd Kristoffer Kanestrøm (Frp) som ba om innsyn i saken. Han sier til iTromsø at han ville ha svar på om byrådet bevisst villedet media, kommunestyret og kommunens innbyggere, eller om det hele dreide seg om en uheldig og upresis formulering.

Feilinformerte

– Den dokumentasjonen jeg har mottatt, viser at det ikke var snakk om en glipp. Byrådet tok styringen og feilinformerte alle. Handlingen var bevisst. I en slik setting blir det vanskelig å ha tillit til Kristin Røymo og hennes stab. Derfor er det ikke utenkelig at saken ender med mistillit fra vår side, sier Kanestrøm.

Han mener også at byrådet opererte med forskjellige tall og at det resulterte i ytterligere misforståelser.

Konkursbo

Forut for pressekonferansen og fremleggelsen av «millionunderskuddet», fikk Kristin Røymo og staben mange hint om hvordan de skulle håndtere situasjonen – spesielt fordi Røymo tidligere hadde uttalt at hun overtok et konkursbo. I den forbindelse konkluderte byrådslederen med at driftskostnadene måtte kuttes med 120–150 millioner kroner og at eiendomsskatten måtte økes dramatisk for å få skuta på rett kjøl.

Positivt resultat

Derfor antydet Gudrun Gulldahl at byrådslederen måtte være forberedt på at hun kunne bli nødt å forklare hvordan det hun betegnet som et konkursbo, i realiteten hadde et overskudd på over 40 millioner kroner.

Gulldahl har ikke ønsket å kommentere sin rolle i prosessen og de rådene hun ga til byrådet.

Rådførte seg med

I dokumentene som nå er offentliggjort, kommer det fram at før forslaget til pressemelding ble sendt, hadde Gulldahl rådført seg med flere økonomer for å forsikre seg at budskapet hun hadde ført i penn, var korrekt.

Enden på visen ble at Kristin Røymo måtte beklage at hun, byråd for finans, Jens Ingvald Olsen, og medierådgiver Stein Fredriksen ikke hadde gjort en god nok jobb med sin versjon av pressemeldingen rundt årsregnskapet.

Lært mye

– I ettertid har vi forsøkt å ha en åpen dialog med dem som har hatt spørsmål rundt prosessen – ikke minst i forhold til representanter fra opposisjonen.

Samtidig presiserer Røymo at hun og kollegene har lært mye av hendelsen.

– Vi la en strategi som endte med at budskapet kom ut på en feil måte. Det har vi beklaget, sier Kristin Røymo.

foto
FÅR OGSÅ SKYLD: Finansbyråd Jens Ingvald Olsen. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen
foto
FÅR OGSÅ SKYLD: Medierådgiver Stein Fredriksen. Foto: Ronald Johansen Foto: Ronald Johansen