Anna Amdahl Fyhn er ikke nådig i sin beskrivelse av det nye styret i Tromsø. Hun mener Arbeiderpartiet har kommet helt i skyggen av Rødt og SV.

– Det er jo kun kommunistene som styrer. Og det gjør de uten respekt for sitt mandat, og det virker nesten som de gjør hva de vil etter sitt eget forgodtbefinnende. Jeg savner det styringsdyktige partiet jeg kjenner Arbeiderpartiet som, sier hun.

Les også: Byrådet innrømmer regnskaps-blemme

Handler utenfor sitt mandat

Fyhn mener «kommunistene» ignorerer mandatet kommunestyret har gitt byrådet.

– Kommunestyret har gitt byrådet et mandat. Der står det «Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av kommunestyret». Likevel ble det innkalt til ekstraordinært byråd 9. februar, hvor byrådet vedtok en rent prinsipiell uttalelse om den nye flyktningloven, uten et eneste faglig notat, som de sendte til regjeringen.

– Denne saken skulle vært behandlet i kommunestyret, men det gir byrådet blaffen i. Det virker som kommunistene har helt styringa i byrådet uten respekt for kommunestyret når de vedtar en sånn uttalelse, sier Fyhn.

Les også: Slik skal hun berge SVs fremtid

– Måten de styrer på er tragisk

Fyhn mener dette kommer av at Arbeiderpartiet har havnet helt i skyggen av Rødt og SV.

– Jeg kjenner Arbeiderpartiet som et styringsdyktig parti. Men her har de havnet helt i skyggen av Rødt og SV som får holde på fritt. Jeg synes måten de styrer på er tragisk. Arbeiderpartiet gikk til valg på parlamentarisme og hvem som skulle være ordfører. Nå har de gått tilbake på alt. Jeg er fryktelig skuffet av Arbeiderpartiet, sier Fyhn.

Les mer om politikk i Tromsø her!

Røymo er ikke bekymret

Byrådsleder fra Arbeiderpartiet, Kristin Røymo, tar ikke kritikken så veldig tungt.

– Hva Anna mener om kommunister skal ikke jeg mene noe om. Men hun savner vel høyrepolitikk, og det får hun verken med byrådet eller Arbeiderpartiet. Jeg skjønner jo at hun er nærmere Arbeiderpartiet, enn Rødt og SV, sier Røymo.

– Fyhn kritiserer dere for å handle utenfor deres mandat ved å vedta en prinsipiell høringsuttalelse uten å behandle den i kommunestyre. Regelverket er klar på at det er kommunestyret som skal vedta slike uttaleleser, så hvorfor blir den da vedtatt av byrådet?

– Vi kunne sikkert behandlet den i kommunestyret, men vi anså ikke det som nødvendig. Vi uttaler oss på vegne av byrådet, og ikke Tromsø kommune. Flyktningloven som regjeringa ønsker å vedta er svært alvorlig, og vi mener det er helt ugreit. Det mener ikke bare SV og Rødt, men også Tromsø Arbeiderparti, avslutter Røymo.

USYNLIG: Anna Amdal Fyhn kritiserer Kristin Røymo (bildet) og AP for å være usynlig i byrådet. Foto: Kent Einar Myreng Foto: Kent Einar Myreng