– Må forske for 180 mrd. årlig på grønn energi

foto