Evakuerte får ikke flytte hjem etter låvebrann

foto