Krevende slukningsarbeid – var på stedet i seks timer

foto