Tap av lukte- og smakssans hos koronapasienter fortsatt et mysterium

foto