Tromsø får 90 millioner til kollektivtransport

foto
KOLLEKTIVTRANSPORT: Midlene utgjør både belønningsmidler på 69,1 millioner kroner, samt 21,3 millioner i tilskudd til reduserte billettpriser på kollektivtransport. Foto: Ronald Johansen