17. juni holdes det styremøte ved Universitetet i Tromsø. Blant sakene som skal vurderes er hvordan universitetet skal hente inn udekkede merkostnader på 90 millioner kroner.

Det skriver Khrono.

Summen som må dekkes inn kommer som et resultat av en langvarig prosess med Statsbygg, i forbindelse med årelange forsinkelser ved ferdigstillingen av avdelingen for forskning på større dyr.

UiT ønsket at Statsbygg, som sto for byggingen, skulle dekke merkostnadene som forsinkelsene førte med seg, noe som har blitt kontant avvist av Kunnskapsdepartementet.

Foreslår å kutte 40 millioner ved helsefakultetet

Nå må universitetet selv finne 90 millioner i sine budsjetter. I rektor Dag Rune Olsens forslag til inndekning, som skal behandles av universitetsstyret 17. juni, er det budsjettet til Det helsevitenskapelige fakultet som blir hardest rammet.

Slik ser rektor for seg at tapet kan hentes inn. Foto: Skjermdump / UiT

Totalt foreslår rektor at 40 millioner dekkes inn ved dette fakultetet, over en periode på flere år. De resterende 50 millionene foreslås hentet fra henholdsvis UiTs fond for rekrutteringsstillinger (20 millioner), og det strategiske fondet (30 millioner).

– Konsekvensen blir at det blir 90 millioner kroner mindre til andre av universitetets aktiviteter, sier Olsen til Khrono.

Lang historikk

UiT-ledelsen har også tidligere gått hardt ut mot Statsbygg i denne saken.

– Skandalen her er at denne avdelinga skulle ha stått klar i 2017. Det første anlegget Statsbygg bygget anså de seg som ferdig med i 2018. Men det ble aldri riktige verdier i temperatur og fuktighet, som gjorde det uforsvarlig for oss å ta inn dyr, sa universitetsdirektør Jørgen Fossland til iTromsø i november i fjor.

I februar fikk universitetet blankt avslag fra Kunnskapsdepartementet, da de hevdet at Statsbygg burde stå for merkostnadene som følge av forsinkelsene.

– Hadde det vært et privat selskap som sto for byggeprosjektet, ville det ha løpt dagbøter helt tilbake til 2018, da det opprinnelig skulle stått ferdig, og vi hadde nok hatt en erstatningssak som ville blitt løst i retten. Det er ikke ønskelig å måtte avgjøre tvister i rettsapparatet. Det er til det beste både for private og offentlige aktører å unngå rettstvister, men av og til skjer det, og da har man en mekanisme for å håndtere det, sa Olsen da.

Statsbygg dekker selv ekstrakostnader til selve byggeprosessen. Selv har kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, forklart forsinkelsene etter 2017 med en kombinasjon av utfordringer knyttet til entreprenør, leveranser og testing.