Forsvarer: – Han har ikke forklart seg for politiet. Det har ikke latt seg gjøre

foto