Alle SAS-fly fra Tromsø er innstilt – fortsetter forhandlingene i dag