Færre gjester i Friele og Husbys begravelser

foto