Økte omsetningen med to millioner kroner – vil ikke kommentere tallene

foto