Dommen blir anket og tingretten har gått med på å gi anken oppsettende virkning, skriver Nordlys.

Det betyr at russeren blir sittende i varetekt til lagmannsretten har behandlet saken.

Den 51 år gamle russeren ble pågrepet på Tromsø lufthavn 14. oktober og ble varetektsfengslet i to uker. Han ble pågrepet etter at lufthavnsjef Ivar Schrøen la merke til mannen som filmet med drone innenfor forbudssonen.

Påtalemyndigheten ønsket egentlig å fengsle russeren i fire uker ved forrige fengsling, men retten mente da at en så lang fengsling ville være uforholdsmessig. Nå ønsker retten altså å løslate ham.