I stedet for å bygge boliger, så skal Nav flytte inn i den ærverdige bygningen. Det skjer rundt juletider.

– Vi skal leie ut hele bygget til Nav. Det har vært en anbudskonkurranse som har vart i tre måneder, og til slutt valgte Nav at de ville samlokalisere seg i det gamle politihuset, sier Bård Sverdrup i Totalrenovering.

Les også: - Et veldig spennende bygg

Totalrenoverer hele bygget

Nav har kontorer på forskjellige steder i sentrum, og nå vil alle få plass under samme tak. Totalrenovering er svært fornøyde med at valget falt på deres bygg.

– Bygningen er regulert til offentlig virksomhet, så vår førsteprioritet var å få en offentlig leietaker. Å få kun én leietaker var også det enkleste, for det ville vært mye mer jobb om vi skulle delt opp bygget til ulike leietakere, sier Sverdrup.

Den gamle politistasjonen er tegnet av Jan Inge Hovig – som også er arkitekten bak Ishavskatedralen. Når bygningen nå skal totalrenoveres er det kun på innsiden.

– Vi skal rive alt av gulv, tak og himlinger og vi skal installere ny heis. Konstruksjonen på bygget er veldig enkel, det er nemlig ingen bærende elementer midt i bygningen. Derfor kunne det blitt brukt til nesten hva som helst – studenthybler, omsorgsboliger, hotell, kontorer. Hovedfokuset vårt har vært å få en offentlig leietaker, og vi synes derfor det er perfekt at det skal fortsette å være et offentlig bygg og vi synes Nav er en perfekt leietaker, sier Sverdrup.

Les også: Politistasjonen er solgt

Renoveres i høyt tempo

Totalrenovering skal nå hive seg rundt for å få bygget innflytningsklart før jul.

– Vanligvis ville ett år vært veldig kort tid på å totalrenovere et slikt prosjekt, så vi har dårlig tid, men det skal vi klare. Vi setter i gang med arbeidet rett etter påske – 7. april.

Arbeidet vil ikke skape noen trafikale problemer i Grønnegata. Sverdrup håper faktisk på litt mer trafikk inn i bygget. Totalrenovering har nemlig påtatt seg å selge alt av inventar i den gamle politistasjonen og selger unna alt fra kontorutstyr til toalettene på glattcella.

– Det er noen containere med utstyr som skal ut derfra og vi har ennå mye igjen.

Les også: Med forkjærlighet for gamle hus