Ringerike fengsel kritiseres for dårlig kommunikasjon