Krisetilstand og enorm hjelpepakke på trappene i Japan

foto