Ekspertutvalg oppnevnt etter skredet i Gjerdrum

foto