Sykehuset Østfold går fra grønn til gul beredskap

foto