Økt hyttesalg i alle fylker - og prisene øker også

foto