Sykehusene styrkes med 6,3 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2021

foto