Regjeringen vil sette av 60 millioner til ambulansehelikopter i Kirkenes